TIMELESS

Brazalete Chorreado

Brazalete Chorreado

$ 3,118.00
Brazalete chorreado borde ondulado

Brazalete chorreado borde ondulado

$ 2,795.00
Moneda y Zafiros

Moneda y Zafiros

$ 1,615.00
Pulsera 6 aros martelé

Pulsera 6 aros martelé

$ 2,688.00
Gargantilla lámina martelé

Gargantilla lámina martelé

$ 1,885.00
Lágrimas onduladas

Lágrimas onduladas

$ 1,235.00
Cadenas con colgante 6 aros

Cadenas con colgante 6 aros

$ 4,035.00
Aro ondulado 5.5cm

Aro ondulado 5.5cm

$ 1,236.00
Aro ondulado 4.5cm

Aro ondulado 4.5cm

$ 1,236.00
Collar Victoria

Collar Victoria

$ 4,945.00
Gargantilla óvalos martelé

Gargantilla óvalos martelé

$ 3,225.00
Triple moneda

Triple moneda

$ 1,399.00
Serpiente de latón

Serpiente de latón

$ 1,185.00
Pack de 10 Aros grabados

Pack de 10 Aros grabados

$ 540.00
Moneda chorreada

Moneda chorreada

$ 1,185.00
Moneda chorreada

Moneda chorreada

$ 1,290.00
Moneda chorreada

Moneda chorreada

$ 1,455.00
Milky Rubi

Milky Rubi

$ 4,250.00
Milky Guaba Quartz

Milky Guaba Quartz

$ 2,960.00
Gargantilla rígida con colgante 6 aros

Gargantilla rígida con colgante 6 aros

$ 3,765.00
Colmillo de latón

Colmillo de latón

$ 1,130.00
Colgante serpiente mini de latón y piel.

Colgante serpiente mini de latón y piel.

$ 755.00
Colgante serpiente de latón y piel.

Colgante serpiente de latón y piel.

$ 1,885.00
Colgante estrella de latón y piel.

Colgante estrella de latón y piel.

$ 2,475.00
Colgante corazón de latón y piel.

Colgante corazón de latón y piel.

$ 1,505.00
Brazalete India

Brazalete India

$ 2,099.00
Brazalete estrella de mar

Brazalete estrella de mar

$ 4,840.00
Brazalete 13 líneas con detalle central

Brazalete 13 líneas con detalle central

$ 2,475.00
Arracada India pequeña

Arracada India pequeña

$ 1,240.00
Arracada India Grande

Arracada India Grande

$ 1,505.00
Anillo dos aros unidos

Anillo dos aros unidos

$ 1,399.00
Buscar por